Святой (Божий) колодец

1 Название родника: Святой колодец, Божий колодец;
2 Код в базе Кривича: ВИ-ДОК 009-КХ (???) Святой (Божий) колодец;
3 Ближайший населённый пункт: д.Марговица Докшицкого района Витебской области;
4 Ориентир на местности: 2км на В от д., 1,5км на В от дороги МЗ, 500м на ЮВ от поворота ЛЭП, в лесу, у дороги;
5 Широта°/Долгота°: 54.73667/28.10505;
6 Землепользователь: Бегомльское лесничество ГЛХУ"Бегомльский лесхоз";
7 Наличие водоохранной зоны: нет данных;
8 Качество воды согласно СанПиН 10-124 РБ 99: плохое;
9 Дебит: нет.

Появился колодец давно, ещё до строительства храма Всех Святых в Бегомле (вторая половина XIX века). От храма совершались крестные ходы к колодцу 14 августа на Медовый Первый Спас (Макавея). Во времена Советской власти это стало невозможным. Но жители всё равно стремились к святой воде со своими радостями и горестями, поэтому колодец и распятие над ним всегда были украшены лентами, венками. Местные рассказали, что раньше ходили туда за водой. Хотя там болота и топь. Сам колодец в густом лесу.

По преданию у колодца надо совершить оброк - оставить часть одежды, которая прикасается к больному месту. А заодно бросить монеты в сам колодец. Считается, что болезнь уйдёт в мир умерших, откуда она и пришла.

Записана легенда о происхождении колодца от Поляковой Нины Андреевны из д.Ганцевичи:
Жыла некалі ў Маргавіцы ці ў яе ваколіцах дзяўчына. З суседзямі мала зналася, нелюдзімая была. Калі які мужык з жонкай пасварыцца – да яе ідзе, суцяшэння шукаць. Калі жанчына якая прыбяжыць – гоніць яе, крычыць.
Хацелася дзяўчыне гэтай сілу большую мець, чым іншыя людзі. Задумала яна вядзьмаркай стаць. Даўней лічылася, што калі ноччу сустрэнешся з нячыстай сілай, паскачаш з ёй у карагодзе – сілу яе атрымаеш. Галоўнае – смяяцца, як нячысцік, упрыгожанняў каб не было, ды валасы трэба ўскудлаціць.
Вось ўстала дзяўчына ў поўнач, распусціла косы і пайшла ў двор. Закружыла яе нячыстая сіла ў сваім карагодзе, панесла… І тут нейкі нячысцік імя яе выгукнуў. Спалохалася дзяўчына, уцячы хацела. Ды позна, хто трапіў да нячыстай сілы, таму ўжо не выратавацца. Накінуліся на яе чэрці, пацягнулі пад зямлю. А дзяўчына плача, да людзей просіцца. Замкнулі яе чэрці ў падземнай турме і ключ выкінулі.
Там дзяўчына і па сённяшні дзень сядзіць, каецца, плача, усю турму слязьмі заліла. Прабіліся яе слёзы на паверхню зямлі. Калодзеж там стаіць. Людзі гавораць, што вада ў ім гаючая. Лічыцца ж, што слёзы грэшніка, які каецца, - святая вада, таму і калодзеж Святым называюць.

Похожая легенда записана из уст Владимира Яговдика:
У вёсцы Маргавіцы, што каля Бягомля, жыла маладая ўдавіца. З суседзямі яна не зналася, затое ахвотна прывячала маладых дзецюкоў. Захацелася гэтай распусніцы стаць найпершай прыгажуняй у ваколіцы, а дзеля гэтага, кажуць знахары, трэба ноччу павадзіць з чарцямі карагод і на світанні вярнуцца дахаты.
Апоўначы ўдавіца расчыніла насцеж дзверы і толькі ступіла на парог — падхапіў яе шалёны віхор. Цэлую ноч яна гойсала з нячыстай сілай, а калі праспявалі трэція пеўні, схамянулася: трэба хутчэй дадому, покуль не развіднела!
Аж раптам адзін нячысцік убачыў, што ў карагодзе скача кабета. Удавіца кінулася наўцёкі, але чэрці яе схапілі і завалаклі ў дрыгву.
Па сёняшні дзень яна пакутуе ў няволі, замольвае грахі, заліваючыся слязьмі. На балоце прабілася крыніца, бо слёзы грэшніцы, якая шчыра пакаялася, — святая вадзіца. Людзі выкапалі там калодзеж і назвалі яго Святым калодзежам.

Существует и более реалистичное сказание о происхождении колодца:
"Там было ўрочышча такое, што з'яжжаліся дзярэўні вакруг Бягомля на кірмаш. Ну і там свінні былі, там у аднаго эта хазяіна свіння вылезла і стала рыць нешта. Яна вырыла, і паказалась вада на пагорку. Ну, даўней старыкі ўсе сабіраюцца і вядуць сваю гэту навуку. Яны рашылі, щто на пагорку, значыць, добрая вада адкуда-та яна ідзець блізка. Яны прігласілі бацюшку. Святар асвяціў гэту ваду і здзелалі старыкі гэтыя калодзец. Людзі сталі прыходзіць сюды на яблычны Спас. Кірмашы, якія адбываліся тут на свята, памятаюць яшчэ старажылы гэтай вёскі."

Та же легенда из уст Глазко Ольги Николаевны (ей было 92 года в 1997г.):
Раней на гэтым месцы, дзе цяпер Святы калодзеш стаіць, часта кірмашы праходзілі. Усё там прадавалі: і прадукты, і рэчы розныя, і жывёлу. Аднойчы свінні пачалі рыцца ў зямлі, а з яе крынічка забіла, чыстая, празрыстая, бы сляза.
Людхі вырашылі, што гэта нездарма, і пайшлі да бацюшкі. Ён асвяціў гэта месца, і на ім зрабілі калодзеш. Ён стаіць і цяпер. Вада ў ім чыстая, у гарачае лета не ўбывае, зімой не замярзае. Людзі лічаць ваду гаючай і, калі бяруць яе, абавязкова пакідаюць каля калодзежа ці грошы, ці якую0небудзь рэч.

От дороги М3, напротив поворота в восточную часть д.Марговица, под линией ЛЭП, начинается лесная дорога в сторону д.Ускромье. Через 600 метров после моложняка, не доходя до просеки ЛЭП, надо свернуть направо (смотри фото). Дорогоа выведет к просеке ЛЭП. Перед столбом есть развилка и нужно повернуть левее (смотри фото), а после 530 метров идти по лесной дорожке, колодец будет по левую руку. Далее тропа выйдет на дорогу в доль реки Можанка.

Съезд с дороги Марговица-Ускромье. Фото Максим Астрейко, май 2021г. Пройти слева от столба ЛЭП. Фото Максим Астрейко, май 2021г.

На сегодняшний день Божий колодец представляет собой печальное зрелище. Остался только один крест, бетонный фундамент и яма, в которой на дне лужица.

Дарья Копыл рассказывает: "У дороги сквозь ветви деревьев я увидела два православных креста: большой деревянный, выкрашенный жёлтой краской, и поменьше, металлический, с самоткаными рушниками и иконой Божией Матери. Перед ними — сам источник, огороженный частоколом. Сердце сжалось — настолько забытым и заброшенным оказалось это место. Заборчик развалился, крышка колодца откинута к стоящей неподалёку берёзе. За крестом — ящик для мусора времён последней «реконструкции» в двухтысячных. Кругом обломанные ветки. Рушники почернели от времени. Икона вся в трещинах и выгорела на солнце. А самое печальное — источник пуст: осталась лишь лужица и пожухлые листья. Почему высохла вода? Говорят, случилось это после того, как «радетели чистоты» выгребли со дна ил с монетами. По другой версии, всё те же «радетели» залили вокруг источника бетонный фундамент, уходящий глубоко в недра и возвышающийся над землёй. Так нарушился естественный ток вод: находясь между двумя холмами, колодец наполнялся стекающей с них влагой."

В начале 2000-х у колодца стояло три креста, обвешанных рушниками и иконами - два деревянных и металлический посередине (сохранился). В 1990-х годах ещё был древний деревянный оброчный крест, напоминающий идола. Деревянный сруб заменили бетонным каптажом и поставили над ним укрытие - деревянный домик. В результате работ, вероятно, перебили жилу. Не стало воды - народ перестал посещать колодец. Укрытие и бетонный каптаж были разрушены с надеждой на возвращение воды. Но ничего не вышло.

Фото Максим Астрейко, май 2021г. Фото Максим Астрейко, май 2021г.
Фото Максим Астрейко, май 2021г. Место старого креста. Фото Максим Астрейко, май 2021г.

Воды нет.

Ближайшие родники: Шведский колодец около д.Бродок, в гп.Бегомль, Бювет Боровая-1 в санатории Боровое, Бювет Боровая-2 в санатории Боровое, Бювет Боровая-3 в санатории Боровое, в д.Будачи, в д.Студёнка, в д.Клинники, Липка около д.Разлитье, У курганов около д.Шклянцы, исток Вилии около д.Великое Поле, в д.Кромовичи.

Ближайшие достопримечательности: Жальники в урочище Хрысцініны Лядцы около д.Марговица, Руины Храма Всех святых 19в. в гп.Бегомль, Каменные кресты в д.Бабцы..


Адрес для связи с редактором: antoha1983@hotmail.com Страница отредактирована 11-07-2021 При использовании фотографий сайта в печатных изданиях требуется согласование с автором сайта. При использовании материалов в интернет источниках обязательна активная ссылка на сайт.